Spis treści:

1. Co to jest crowdfunding?
2. Jakie są korzyści i wady crowdfundingu?
3. Rodzaje crowdfundingowych platform
4. Przykłady udanych projektów crowdfundingowych
5. Czy warto korzystać z crowdfundingowej formy finansowania?
6. Sekcja FAQ

Co to jest crowdfunding?

Crowdfunding to forma finansowania projektów, polegająca na zbieraniu środków od dużej grupy ludzi za pośrednictwem internetu. Działają tu specjalne crowdfundingowe platformy, które pozwalają kampaniom na gromadzenie funduszy na rzecz określonych celów lub projektów.

Zbieranie pieniędzy od wielu ludzi jest atrakcyjnym sposobem na sfinansowanie projektów, ponieważ pozwala pomysłodawcom na uniknięcie konieczności poszukiwania inwestorów lub kredytodawców, którzy mogą nie wykazywać zainteresowania projektem.

Jakie są korzyści i wady crowdfundingu?

Korzyści:

 • Pomysłodawca nie musi mieć oszczędności ani zaciągać kredytów bankowych, co umożliwia łatwiejsze rozpoczęcie projektu
 • Crowdfundingowe platformy pomagają w promocji projektu i dotarciu do potencjalnych inwestorów
 • Inwestycja w crowdfundingową kampanię może przynieść duże zyski, jeśli projekt odniesie sukces

Wady:

 • Nie ma gwarancji, że projekt zostanie sfinansowany w całości, co może uniemożliwić jego realizację
 • Projekt może nie osiągnąć sukcesu, co oznacza utratę inwestycji
 • Projekt nie musi być w pełni dopracowany ani przetestowany przed rozpoczęciem kampanii crowdfundingowej, co może prowadzić do niepowodzenia projektu

Rodzaje crowdfundingowych platform

Istnieją różne rodzaje crowdfundingowych platform, które oferują różne modele finansowania:

 • Kampanie typu „wszystko albo nic” – kampania musi osiągnąć cel finansowy, aby środki zostały przekazane pomysłodawcy. Jeśli cel nie zostanie osiągnięty, inwestorzy odzyskują swoje pieniądze
 • Kampanie typu „flex” – środki są przekazywane pomysłodawcy bez względu na to, czy osiągnął on cel finansowy. To podejście umożliwia pomysłodawcy uzyskanie większej ilości funduszy niż cel pierwotny
 • Kampanie typu „pre-order” – inwestorzy otrzymują produkt lub usługę w zamian za swoją inwestycję, zamiast uzyskania udziałów w projekcie

Przykłady udanych projektów crowdfundingowych

Istnieje wiele projektów, które odniosły sukces dzięki crowdfundingu, na przykład:

 • Oculus Rift – projekt gogli wirtualnej rzeczywistości, który pozyskał ponad 2,4 milionów dolarów dzięki kampanii Kickstarter
 • Pebble Time – inteligentny zegarek, który pozyskał ponad 20 milionów dolarów dzięki kampanii Kickstarter
 • Zamek w Mościskach – dzięki kampanii Polak Potrafi udało się zebrać środki na remont zabytkowej willi w Mościskach, która teraz służy jako muzeum i centrum kulturalne

Czy warto korzystać z crowdfundingowej formy finansowania?

To zależy od konkretnej sytuacji. Crowdfunding jest dobrym sposobem na sfinansowanie projektu, ale należy pamiętać, że nie ma gwarancji sukcesu. Przed rozpoczęciem kampanii należy dokładnie przemyśleć cel projektu, strategię marketingową oraz koszty.

Jeśli pomysłodawca ma dobrze opracowany projekt, pomysł na jego finansowanie i wie, jak przyciągnąć inwestorów, crowdfunding może być dobrym rozwiązaniem.

Podsumowanie

Crowdfunding to forma finansowania projektów, która pozwala na zbieranie funduszy od dużej grupy ludzi dzięki specjalnym platformom internetowym. Choć ta forma finansowania ma swoje korzyści i wady, z pewnością jest atrakcyjna dla wielu pomysłodawców, którzy szukają alternatywnych źródeł finansowania dla swoich projektów.

Sekcja FAQ

Czym różni się kampania „wszystko albo nic” od kampanii „flex”?

W kampanii „wszystko albo nic”, środki zostaną przekazane pomysłodawcy tylko wtedy, gdy zostanie osiągnięty cel finansowy. W przypadku kampanii „flex”, środki zostaną przekazane niezależnie od osiągnięcia celu finansowego.

Czy istnieją jakieś koszty związane z korzystaniem z crowdfundingowych platform?

Tak, większość crowdfundingowych platform pobiera prowizję od zebranych środków lub pobiera opłatę za korzystanie z ich usług.

Czy istnieje ryzyko utraty inwestycji w przypadku niepowodzenia projektu?

Tak, jeśli projekt nie osiągnie sukcesu, inwestorzy mogą stracić swoje pieniądze. Należy jednak pamiętać, że ryzyko inwestycyjne jest inherentnym elementem każdej formy inwestowania i należy dokładnie przemyśleć decyzję o inwestycji przed podjęciem jej.